Lean menadžment – od ideje do poslovne izvrsnosti

U okviru provedbe projekta ''Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Hercegovini – CREDO Hercegovina'', 07.06.2013. REDAH je zajedno s Fakultetom strojarstva i računarstva u Mostaru, tvrtkom FEAL, te tehnološkim parkom Intera organizirao seminar na temu Lean menadžment - od ideje do poslovne izvrsnosti, u prostorijama tvrtke FEAL u Širokom Brijegu.

U okviru seminara sudionici su upoznati sa načinom primjene LEAN koncepta kao i o iskustvima u implementaciji LEAN-a u hrvatskim i njemačkim poduzećima.

Pored ovih sadržaja, u okviru seminara, predstavljen je njemački institut Fraunhofer-IPA iz Stuttgarta kao i način njihove suradnje s gospodarstvom i fakultetima.  U vrijeme pauze sudionici seminara su imali prigodu obići i upoznati pogone poduzeća FEAL d.o.o.

Predavači na seminaru su bili predstavnici njemačkog instituta Fraunhofer IPA – Stuttgart,  profesori sa sveučilišta iz Zagreba, Splita i Mostara kao i predstavnici hrvatskih poduzeća Končar energetski transformatori d.o.o. i Novi Feromont d.o.o. koji su uspješno implementirali Lean menadžment.

Na seminaru je sudjelovalo 79 predstavnika poduzeća iz Bosne i Hercegovine koje zapošljavaju oko 3500 radnika.