OCJENA UPRAVE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA ZA 2012 GODINU

Na temelju prikupljenih podataka i ocjena pomoćnika za kvalitetu i zaštitu okoliša 2012 poslovnu godinu ocjenjujemo:

-          Provođenje audita postavili smo kao stalni proces tako da smo uočene manje nesukladnosti u sustavu otklanjali korektivnim radnjama . Auditori i voditelji odjela predlagali su i poduzimali preventivne radnje kako bi spriječili pojave nesukladnosti

-          U 2012 godini, kao i prethodnih godina , u centar naše pozornosti stavili smo interes  kupca .

Stalnim podizanjem kvalitete proizvoda , preciznim rokovima isporuke i prihvatljivim cijenama stvarali smo partnerske odnose sa većinom naših kupaca .

Na  temelju prikupljenih informacija  , pojedinačni slučajevi nesukladnosti  kvaliteta nisu uzrokovali prekidanje poslovanja ili dovodili u pitanje krajnji  proizvod kupca.

Kroz partnerstvo sa najvećim kupcima  utvrdili smo potrebu proširenja  asortiman proizvoda ,

podizanja proizvodnih kapaciteta  i uvođenje modernijih tehnologija koje garantiraju pouzdaniju  kvalitetu proizvoda .

Tako smo na kraju 2012 godine potvrdili ispravnost naših razvojnih planova i ubrzali donošenje odluka za  investiranje ( u 2013 i 2014 ) u novu prešaonicu , površinsku zaštitu i finalizaciju proizvoda strojne obrade.

-          Kako bi podigli nivo organizacije i poboljšali brzinu i preciznost informacija u 2012 realizirali smo modernu poslovnu zgradu sa sadržajima koji osiguravaju veći stupanj prezentacije naših mogućnosti. Pri realizaciji ovog projekta vodili smo  računa o svim elementima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti zašto smo dobili i energetski certifikat.

Kako bi poboljšali komunikaciju sa klijentima  uveli smo moderan sustav ( CAS genesisWorld ) kontrole i upravljanja informacija prema kupcima i dobavljačima a donijeli smo odluku o modernizaciji postojećeg    softvera (SWING ) za upravljanje proizvodnjom.

U procesu utvrđivanja nesukladnosti kvaliteta i rokova isporuke utvrdili smo potrebu ekipiranja tehnologa i njihove stalne edukacije radi čega smo formirali novu službu – tehnološke pripreme – koja je stručna poveznica između organizatora proizvodnje i komercijale.

-          Otvoren je proces prikupljanja projektno-tehničke dokumentacije za sve objekte i tehnološku opremu kako bi se osigurali valjani zakonom propisani dokumenti odnosno riješile  sve nesukladnosti koje su utvrdili državni inspekcijski organi.

-          Evidentirane primjedbe na bučnost logističkih uređaja na površinskoj zaštiti riješili smo tako da su postavljene zvučne barijere na jednom dijelu postrojenja a jedan dio opreme je dislociran .

Mjerenjem buke od neovisne državne inspekcije utvrđeno je da su izvedeni zahvati rezultirali buku u zakonom dozvoljenim okvirima

U stalnoj težnji da očuvamo i ne ugrozimo prirodni okoliš i djelatnike angažirali smo specijalističku kuću ( Zagreb inspekt ) za konsultacije i realizaciju planova edukacije i preventive iz ove oblasti.

-          Ocjenjujemo da ostvaren planirani prihod od 110 mil. te ostvarena dobit  garantiraju stabilno poslovanje i u narednoj godini , odnosno stabilna likvidnost i niska stopa zaduženosti  su dobar preduvjet da u narednoj godini pristupimo realizaciji plana investicija i planova povećanja prodaje za 10%.

 

DIREKTOR DRUŠTVA

02.06.2013.                                                                                                      Tonćo Barbarić