Održana VIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH

U prostorijma Feal-a u Širokom Brijegu 01. lipnja 2017. godine održana je VIII proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH.

Nakon uvodnih i pozdravnih riječi kojima se ispred tvrtke FEAL prisutnima obratio generalni direktor g.Tonćo Barbarić jednoglasno je usvojen dnevni red sastanka te zapisnik sa prethodne sjednice. Također na samom početku usvojen je narativni i financijski izvještaj sa svečane skupštine, kao i potvrđene odluke sa Izvršnog odbora.
Na sastanku se raspravljano o nizu zakonskih rješenja za koja UO UPFBiH predlaže izmjene kao i o nizu inicijativa koje je ovo udruženje pokrenulo.
Između ostalog predsjednik Upravnog odbora Adnan Smailbegović upoznao je članove o namjeri da se pokrene inicijativa za donošenje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, te da je jedan od prioriteta u ovoj inicijativi da se poreznom obavezniku umanji obaveza obračunatog poreza za onoliko postotaka koliko je visina investiranog iznosa u odnosu na ukupan prihod u godini investiranja.
Osim toga bilo je riječi i o općem kolektivnom ugovoru, nacrtu zakona o porezu na dohodak kao i o inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
U sklopu sastanka članovi UO UPFBiH obišli su pogone tvrtke FEAL, nakon čega je za sve prisutne organiziran prigodan domjenak.