PF-100 Pregrade

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 100 mm
Dubina ispune: 3-17 mm