U Širokom Brijegu održan sastanak direktora/ravnatelja srednjih škola

Osnovni cilj sastanka jeste upoznavanje direktora/ravnatelja o aktivnostima sajma koji će biti održan od 16. studenog 2015. do 20. studenog 2015. godine.

U sklopu projekta 'Sajam Srednjih Škola-Mostovi prijateljstva 2015' u Širokom Brijegu održan jesastanak direktora/ravnatelja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-e, predstavnici Grada Mostara, predstavnici Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, predstavnici Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, predstavnici Vijeća Mladih Grada Mostara, te direktori/ ravnatelji srednjih škola Grada Mostara, Ljubuškog i Širokog Brijega.

Osnovni cilj sastanka jeste upoznavanje direktora/ravnatelja o aktivnostima sajma koji će biti održan od 16. studenog 2015. do 20. studenog 2015. godine. Nakon radnog sastanka prisutni su posjetili firmu „FEAL“ doo Široki Brijeg koji konstantno prati svjetske trendove u preradi aluminija i neprekidno ulaže u moderne tehnologije, kontinuirano obučava stručne kadrove, te kontinuirano usvaja Europske standarde proizvodnje i poslovanja .

Vijeće mladih Grada Mostara provodi projekat „Sajam Srednjih škola - Mostovi prijateljstva 2015.„ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se financira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Osnovni cilj projekta „Sajam srednjih škola - Mostovi prijateljstva 2015„ jeste promovirati suživot kroz povećano povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i međukulturalnog dijaloga među građanima, posebno mladima, sve u cilju smanjenja opasnosti od ponovnog sukoba i nasilja.

Aktivnosti projekta Dijalog za budućnost će trajati do 31. prosinca 2015. godine, a realizirat će se kroz tri tematske oblasti: kultura, obrazovanje i mladi.