60 S

Konstrukcija:

Feal 60 K je sistem za izradu kontinuirane ili strukturirane, samonosive, u cjelini zastakljene, toplo izolirane fasadne konstrukcije od aluminijumskih
profila.

Geometrija profila:

Vidljiva širina profila 60mm.
Vertikalni, nosivi profili – okomice (nivo I) su dubina: 41,88,118,158, 200, 270 mm.
Horizontalni profili – vodoravnice (nivo II;tj. nivo III u vertikalnom položaju ukoliko su u konstrukciji i pomoćne vodoravnice), dubina: 41,86,114, 156, 198 mm.
Horizontalni profili – pomoćne vodoravnice (nivo II), dubine:88, 200mm.

Za otvarajuća polja se mogu koristiti posebno dizajnirani fasadni prozorski otvori s tipovima okretno-otklopni(dreh-kipp), otklopni prema unutra (kipp) ili prema vani (senk-klapp), paralelno otvaranje i krovni prozori. Sa fasadnim sustavom su također kompatibilni FEAL sistemi profila za prozore i vrata, kao: TERMO 60, TERMO 65, TERMO 85, TERMO 85 PA, TERMO 120+, TERMO 150+, INOWA. Vrata mogu biti otvarajuća (prema vani ili unutra), klizna, mimokretna ili automatska. Parapetna polja mogu biti prozirna ili neprozirna. Stakljenje kontinuirane fasade se izvodi uz pomoć EPDM brtvi te priteznih i poklopnih lajsni.Na pritezne lajsne se postavljaju poklopne lajsne koje mogu biti različitih oblika (kvadratni plitki ili duboki, zaobljeni, eliptični) i dimenzija.Izuzetak predstavljaju lajsne koje zbog svog specifičnog oblika ujedno predstavljaju i priteznu i poklopnu lajsnu.
Stakljenje strukturalne fasade se izvodi uz pomoć EPDM brtvi, držača stakla i silikonskog zaptivača strukturalnog stakla. Kao materijali fasadnih komponenti koriste se materijali otporni na vremenske uvjete, temperaturne razlike, lijesni, te vodootporne zaštitne trake koje sprečavaju prodor vode i vlage u izolaciju.
Sistem fasade FEAL 60 K omogućava izvođenje kondenzata u dva ili tri nivoa tj. ravni. Svi profili okomica i vodoravnica imaju žlijebove za vođenje kondenzata i njihovi međusobni spojevi se izvode tako da se ti žlijebovi preklapaju.Tri nivoa se koriste ukoliko postoji potreba za vertikalnim profilom iznad fiksnog dijela ili otvora. U slučaju samo dva nivo kondenzat se prirodnim putem odvodi sa horizontalnog profila(II nivo) na vertikalni profil (I nivo). U slučaju tri nivoa kondenzat se prirodnim padom izvodi sa pomoćnog vertikalnog (III nivo ) na horizontalni (II nivo) te zatim na glavni vertikalni profil (III nivo), a potom vani. Istovremeno zrak struji kroz okomice i vodoravnice od parapeta prema atici pri čemu se ostvaruje potrebno ventiliranje fasade i suši vlagu nastalu kondeziranjem.

Tehničke karakteristike:

  • Dubina okomice: 88 – 270 mm
  • Širina okomice: 60 mm
  • Vidljiva fuga: 20 mm
  • Uw ≥ 0.7 W/m2K

 

Pogledajte još: