Profile bending

ARCUS – 12 CNC je stroj za savijanje Al profila u jednoj ravnini čija je nazivna snaga 12 T. U mogućnosti smo saviti lukove minimalnog promjera savijanja Ø 380 mm s maksimalno 5 pregibnih točaka. Ulazni parametri su: dimenzije profila, promjeri alata, radijus i kut savijanja. Stroj automatski vrši korekciju luka zbog razlika u elastičnosti pojedinih materijala. Uz gore navedeno, posjedujemo odgovarajuće strojeve i stručno osoblje, tako da u svakom trenutku možemo pružiti našim kupcima sve vidove usluga od projektiranja pa sve do konačne obrade najzahtjevnijih pozicija aluminijskih sustava.

Previous
Next
Read more: