Termo 85 VP

  • Dubina okvira: 85 mm
  • Dubina krila: 85 mm
  • Poliamidne trake: 45, 34 mm
  • Max. ispuna: 74 mm
Izračun koeficijenta prolaza topline Uw Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100×2200 mm
  • Up=0.65 W/m2K
  • Uw=1.2 [W/m2K]

Sistem se koristi za izradu ulaznih vrata i sastoji se od sljedećih grupa:
– Termo 85 VS otvaranje vani (ulazna vrata sa staklenom ispunom)
– Termo 85 VS otvaranje unutra (ulazna vrata sa staklenom ispunom)
– Termo 85 VP otvaranje unutra (ulazna vrata sa panelnom ispunom)

Profili su izvedeni s prekinutim toplinskim mostom:
-osnovne ugradbene dubine rama:  

                                                                      – 85 mm…..Termo 85 VS otvaranje vani i unutra;

Termo 85 VP
                                                                      – 88.5 mm…Termo 85 VP obostrano ravni lim

Prekid toplinskog mosta postiže se poliamidnim trakama (34 mm za ram i 30 i 26 mm za krilo). Radi poboljšanja toplinskih karakteristika (smanjenja toplinske provodljivosti) u komore profila se ugrađuju trake od ekstrudiranog polistirena (XPS-a). U kombinaciji s troslojnim staklom i odgovarajućim distancerom stakla sistem može postići ukupni koeficijent prolaska topline Ud≥0.94 [W/m2/K] za panelna vrata. Brtvljenje između krila i rama izvedeno je EPDM brtvama. Staklo je u krilu učvršćeno unutarnjim letvicama te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Karakteristike sistema:
-materijal EN AW-6060
-masa krila do 160 kg
-debljina stakla do 71 mm
-materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
-proračun Ud koeficijenta DIN EN ISO 10077-2
-površinska obrada DIN 17611
-kontrola kvalitete DIN EN ISO 204

Povezani proizvodi