G 45

Sistem profila Grilja G45 namjenjen je za izradu zaokretnih grilja u obliku prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje, dostupne u boji po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm.

  • Dubina okvira: 45 mm
  • Dubina krila: 45 mm
  • Lamele: pomične i fiksne
  • Utor: 29 mm