Grilje FEAL

Sistem profila Grilja G45 namjenjen je za izradu zaokretnih grilja u obliku prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje, dostupne u boji po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm.

 • Dubina okvira: 45 mm
 • Dubina krila: 45 mm
 • Lamele: pomične i fiksne
 • Utor: 29 mm

Sistem profila Grilja Dalmo namjenjen je za izradu zaokretnih grilja u obliku prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje, dostupne u boji po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je R žlijeb.

 • Dubina okvira: 45 mm
 • Dubina krila: 45 mm
 • Mjera preklopa: 8 mm
 • Utor: 24mm

Sistem profila Grilja Z40 namijenjen je za izradu zaokretnih grilja u obliku
prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i
površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne
su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Odabir boje po izboru (u
boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti
pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Preklop
okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb.

 • Dubina okvira: 40-48 mm
 • Dubina krila: 48 mm
 • Euro utor: 15/20

Sistem profila za Klizne grilje namijenjen je za izradu kliznih grilja u obliku prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i površinska zaštita), te su otporne
na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje, dostupne u boji po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Postoji mogućnost ugradbe jednostaznih i dvostaznih grilja te mogućnost ugradnje komarice.

 • Dubina vodilice: 80 mm i 137 mm
 • Dubina krila: 45mm
 • Dimenzije pokretnih lamela: 70 mm
 • Dimenzije fiksnih lamela: 50 mm