Legure

Trupac

Kao ulazna sirovina koriste se aluminijski trupci ø152 mm, ø178 mm, ø203 mm, ø254 mm i ø305 mm lijevani iz primarnog aluminija legure obitelji 6000 s garantiranim kemijskim sastavom.

Proizvodni ciklus isprešavanja

Proizvodni proces isprešavanja može se podijeliti u nekoliko faza, koje se odvijaju na različitim strojevima, a svi oni skupa čine jednu liniju preše.

Peć za zagrijavanje

Peć za zagrijavanje trupca je iznutra obložena posebnim materijalom, izrađenim tako da održava unutarnju temperaturu i izolira unutrašnjost peći od okoline. Peć za zagrijavanje trupca je podijeljena u nekoliko zona, od kojih se svaka može programirati na različite temperature. Točnost podešavanja temperature po zonama kontrolira se pomoću termo parova, koji periodično kontroliraju podešene temperature i uspoređuju ih sa zadanim temperaturama.

Odsijecanja trupca

U pripremi trupaca za prešanje koristi se tzv. giljotina (hot shear), koja ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalne sustave za odsijecanje trupca:
– kraće trajanje ciklusa rezanja 25-35 s, u odnosu na dvije minute kod uobičajenog načina rezanja, nema otpada piljenja;
– bolje iskorištenje materijala, jer je moguće različito podešavati svaku dužinu kidanja što je naročito bitno kod neplaniranih izmjena alata. Korištenjem ovog sustava iskorištava se čitava dužina trupca.

Previous slide
Next slide

Alati

Izgled profila ovisi o alatu kroz koji se isprešava. U tvornici Feal postoji preko 9000 različitih alata. Alati se tijekom prešanja mogu hladiti tekućim dušikom čime se postiže veća brzina prešanja, bolji izgled površine profila i produljenje vijeka trajanja alata.

Vrste legura

Vrsta legure i način toplinske obrade nakon prešanja određuju mehaničke osobine profila. U narednim tablicama, prikazane su neke legure sa svojim kemijskim sastavom i mehaničkim osobinama nakon prešanja. Kvalitetu kemijskog sastava legure jamči proizvođač.
Pročitajte još: