PF 100

Sistem PF 100 je namijenjen za izradu unutrašnjih pregrada. To je sistem profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne ugradbene dubine rama 98,5 mm. Unutar ovog sistema predviđena je mogućnost ugradnje vrata (jednokrilna ili dvokrilna), te različitih ispuna. Ostakljivanje pregrada kao i pregradnih vrata omogućeno je sa dvostrukim staklom. Kad je riječ o dvostrukom ostakljenju, ispune se ugrađuju sa vanjske i sa unutrašnje strane profila i to u debljinama od 3 mm do 9 mm. Ispune mogu biti stakla, kompozitni materijali, drvene ploče itd. Između vanjske i unutrašnje ispune moguće je ugraditi žaluzine (kod prozirnih ispuna), te zvučnu izolaciju (kod neprozirnih ispuna). U sklopu ovog sistema moguće je ugraditi kutije za prekidače, te sprovesti svu potrebnu elektro-instalaciju. Ovaj sistem se ugrađuje putem tzv. “suhe montaže” nakon završetka obrade stropa i gotova poda, a prije ugradnje spuštenog stropa. Elementi pregrade se mogu po potrebi nastavljati kao i postavljati pod određenim kutom. Pregradni elementi se također vrlo jednostavno mogu vezati za druge vrste bravarije (vanjsku ili unutrašnju) – npr. fasadne aluminijske profile, prozorske elemente i sl. Primjena sistema PF 100 najpogodniji je za urede, banke, knjižnice i sve ostale prostorije u kojima se želi istaknuti veličina i luksuz prostora u kojem se boravi.

Tehničke karakteristike sistema:

  • dubina rama: 98,5 mm
  • dubina ispune: do 9 mm
  • zaštita od buke: EN ISO 717-1
  • osnovni materijal: EN AW-6060
  • materijal brtvljenja: EPDM
  • površinska obrada: DIN 17611
  • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001