Elektrostatsko bojanje prahom

Raspolažemo s tri automatska pogona za elektrostatsko bojanje / plastificiranje te jednom robotskom linijom. Plastificiranje se odvija u nekoliko faza: predobrada, elektrostatsko nanošenje praha i pečenje u peći. Pred-obradom profila se postiže zaštitni konverzijski sloj koji omogućava dobru prionjivost praha te postojanost i otpornost boje na koroziju i negativan atmosferski utjecaj. Poslije predobrade i sušenja u peći za sušenje na profil se elektrostatskim postupkom nanosi prah, nakon čega profil ide na pečenje. Industrijski roboti sa šest osi gibanja, velikim kapacitetom rukovanja i ATEX certifikatom za zonu 2, omogućili su ravnomjerno nanošenje praha na profile kao i nanošenje praha na teško dostupna mjesta (rupe i utore). S robotima se postiže savršena ponovljivost, visoka preciznost i velika kvaliteta na različitim tipovima profila.
Previous slide
Next slide

Pečenjem na temperaturi od 180 °C dolazi do topljenja čestica praha i kemijske reakcije umrežavanja odnosno polimerizacije te stvaranja očvrsnutog sloja. Nakon cijelog procesa profil se hladi, pakira i spreman je za isporuku. Proizvodi se isporučuju u standardnim bojama po Fealovoj ton karti, a moguća je isporuka i drugih boja po želji kupca.

Plastificiranje se nadzire i kontrolira tijekom svih faza, a kvaliteta proizvoda se kontrolira u Fealovom laboratoriju sukladno zahtjevima međunarodnih certifikata Qualicoat-a iz Zuricha i GSB-a iz Düsseldorfa.

Max dimenzije profila koji je moguće plastificirati:

  • Max duljina profila: 7.100mm
  • Max visina profila: 2.200mm
  • Max širina profila: 300mm