Profili opće namjene

U profile opće namjene pripadaju profili standardnih oblika (puni pravokutni, kvadratni i okrugli profili, L,T i U profili, te pravokutne, kvadratne i okrugle cijevi.
Osnovna legura profila opće namjene je EN AW 6060. Profili se isporučuju u standardnim dimenzijama od 6000 mm te po želji kupca. Po želji su moguće i dodatne obrada profila sukladno potrebama kupca. Moguće su razne površinske obrade (prema RAL, Elox i Decoral karti).