Profili široke namjene

U profile široke namjene pripadaju profili nestandardnih oblika (profili za auto prikolice, okapnice za drvene prozore, profili za namještaj, kao i drugi razni namjenski profili).
Osnova legura profila široke namjene je EN AW 6060. Profili se isporučuju u standardnim dimenzijama od 6000 mm te po želji kupca. Po želji su moguće i dodatne obrada profila sukladno potrebama kupca. Moguće su razne površinske obrade (prema RAL karti i katalogu anodizacije i sublimacije).