Savijanje profila i limova

ARCUS – 12 CNC je stroj za savijanje Al profila u jednoj ravnini čija je nazivna snaga 12 T. U mogućnosti smo saviti lukove minimalnog promjera savijanja Ø 380 mm s maksimalno 5 pregibnih točaka. Ulazni parametri su: dimenzije profila, promjeri alata, radijus i kut savijanja. Stroj automatski vrši korekciju luka zbog razlika u elastičnosti pojedinih materijala. Uz gore navedeno, posjedujemo odgovarajuće strojeve i stručno osoblje, tako da u svakom trenutku možemo pružiti našim kupcima sve vidove usluga od projektiranja pa sve do konačne obrade najzahtjevnijih pozicija aluminijskih sustava.

Xact Smart 160/3100 je abkant preša, hidraulički CNC stroj za hladno savijanje limova do maksimalne dužine savijanja 3100mm.

Osnovne karakteristike:

  • Tonaža: 160t
  • Maksimalna dužina savijanja: 3100mm
  • Visoka točnost savijanja
  • Vrste savijanja: zračno savijanje i kovanje
  • Sigurnosni sustavi
Previous slide
Next slide
Pročitajte još: