Prekinuti termički most

Posjedujemo dvije linije za spajanje profila s prekinutim termičkim mostom.

LINIJA ZA SPAJANJE PROFILA S PREKINUTIM TERMIČKIM MOSTOM (PTM)

Linija spajanja PTM profila ukupnih instaliranih kapaciteta 8000 t/god. opremljena je suvremenim CNC strojevima, koji omogućuju spajanje profila najvećeg presjeka 410×360 mm.

PROIZVODNI CIKLUS SPAJANJA PTM PROFILA

Ovaj se postupak može podijeliti u četiri faze:

  • Narezivanje utora profila
  • Umetanje poliamida
  • Proces spajanja profila
  • Kontrola kvalitete spojenog profila
Previous slide
Next slide
Kontrola kvalitete spojenog profila podrazumijeva kontrolu geometrije profila i kontrolu maksimalne smičuće sile između profila. Preporučena vrijednost smičuće sile je 400-500 [N/cm].Standardne poliamidne trake postojane su na visokim temperaturama, što omogućuje naknadnu plastifikaciju profila. Na ovoj liniji moguće je spajanje profila u sirovom i obojenom stanju, čime je omogućeno spajanje dvobojnih profila. Nadalje, moguće je i spajanje različitih materijala kao što su kombinacije aluminij-PVC-drvo.
Pročitajte još: