Fasadne obloge

Ventilirana fasada s kamenim oblogama
Ventilirana fasada s keramičkim oblogama
Previous
Next

FEAL podkonstrukcija omogućuje izradu ventilirajućih fasada uz korištenje raznih vrsta umjetnih i prirodnih materijala za ispune (kompozitni paneli, keramika, kamen, staklo, trespa…). Ventilirajuće fasadne obloge s aluminijskom podkonstrukcijom se sastoje od: aluminijskih nosača, okomitih i vodoravnih nosivih aluminijskih profila i držača fasadnih obloga. Držači fasadnih obloga mogu biti vidljivi ili skriveni. Aluminijski ekstrudirani profili su rađeni od legure EN-AW 6060, a aluminijski nosači od legure EN-AW 6063. Navedeni tipovi i rješenja omogućavaju širok spektar mogućnosti sa statičkog i arhitektonskog gledišta. Kataloška obrada sistema nudi projektantima potrebne informacije i preporuke neophodne za ispravan odabir, ali i ideje za rješavanje konstruktivnih pitanja.

Podjela Feal sistema fasadnih obloga:

  • Fasadne obloge od kompozitnih materijala
  • Fasadne obloge od trespe
  • Keramičke fasadne obloge
  • Kamene fasadne obloge
  • Fasadne obloge od aluminijskih profila

Tehničke karakteristike sistema:

  • osnovni materijal: EN AW-6060
  • otpornost na udar vjetra: EN 1991-1-1
  • površinska obrada: DIN 17611
  • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

 

 

Pogledajte još: