Z 40

Sistem profila Grilja Z40 namijenjen je za izradu zaokretnih grilja u obliku
prozora i vrata. Grilje su dugovječne, lagane, čvrste, postojane (materijal i
površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne
su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Odabir boje po izboru (u
boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta). Ispuna grilje može biti
pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). Preklop
okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb.

  • Dubina okvira: 40-48 mm
  • Dubina krila: 48 mm
  • Euro utor: 15/20